نحوه بستن روسری نخی با گره

اول روسری را سرمون می کنیم و بعد یک گره به شکل حلقه به لبه سمت راست میزنیم و لبه سمت چپ را از داخلش رد می کنیم و بعد لبه های هر دو طرف را میکشیم تا گره در بغل سمت چپ گردنمون قرار بگیره، تا اینجا کار تمومه ولی اگر دوست داشتید می تونید لبه سمت راست را از پشت گردن رد کنید و روی شونه سمت راست به شکل شال قرار بدید.

به همین راحتی به همین خوشگلی. 😍👧

نکته های بستن روسری به این روش

برای بستن روسری به این روش نیاز به گیره و سوزن ندارید، اما اگر پوشش گردنتون براتون اهمیت داره باید از زیرشالی استفاده کنید.
و همونطور که تو فیلم مشخصه این مدلُ را میتونید به دو شکل استفاده کنید که من خودم شکل اول که فقط گره از بغل هستُ بیشتر دوست دارم..

نحوه بستن روسری نخی با گره


.
باز اگر سوالی هست داخل کامنت بپرسید تا جواب بدم..