قبل از سَفرِ کوبا یک روز را در استانبول گذروندیم؛و یک رستوران خوب و با کیفیت را برای تجربه یِ غذای دریایی انتخاب کردیم…😍
رستورانی که انتخاب کردیم تو خیابونِ بغداد بود؛
یه رستورانِ بزرگ که چشم اَندازش به دریاست…😍
سفارشِ ماهیِ تنوری شُده در نمکِ دریا دادیم که بهمون گفتن ۴۰ دقیقه ای زمان میبره؛
ما هم گفتیم قبول!! گَپ میزنیم و زود میگذره☺️
مراحلِ آماده کردنش اینطوری بود؛
اوّل ماهیِ کامل را تمیز کردن و بعد برایِ مزّه دار کردن، داخلش فلفل سبز، فلفل قرمز، سیر و کره گذاشتن.
ماهی را داخلِ سینیِ فِر قرار میدادن و رویِ اون به صورتیکه تمامِ نُقاطش پوشیده بشه؛ نمکِ دریا میریختن…
بعد سینی میرفت داخلِ فر تا پُختِ ماهی انجام بشه؛
۴۰ دقیقه که گذشت از فِر اومد بیرون؛ نمک به خاطر جذبِ رطوبت از ماهی و حرارتی که دیده، کاملاً سِفت و سنگی شده بود!
با گوشکوب نمک هایِ سِفت رو شکستن، ماهی رو از داخلش درآوردن و بعد از جدا کردنِ پوستش؛ هر ماهی رو داخلِ بشقاب همراهِ سبزیجات ِ تَفت داده شده برایِ ۴ نفر سِرو ‌کردن…

🍽 تجربه از طَعم: بر خلافِ تصوّر که ماهی ممکنه شور بشه؛ بافتِ ماهی هیچ جذبِ اضافی‌ای از نمک نداره، مزّه یِ نمکیِ مُلایم و بسیار اندازه ای به گوشتِ ماهی نفوذ کرده که باعث میشه طعم لذیذ و خالص از ماهی رو همراه با عطرِ سیر و فلفل بِچِشی! 😍

تهیه توسط: محمدرضا رمضانی
.