اشکال دایره ای سرخ رنگی در گستره وسیعی از بخش هایی از علف زارهای آفریقا و استرالیا وجود دارد که مردم بومی به آنها حلقه های نامبیا می گویند. دانشمندان سالهاست که علت پدید آمدن آنها را مورد بررسی قرار داده اند، تا اینکه در سال ۲۰۱۷ به نتایجی درباره علت تشکیل این دایره های سرخ رنگ رسیدند.

نظریه ی رایج درباره حلقه های نامبیا

این حلقه های اسرار آمیز می توانند از ۶ تا ۱۱۵ فوت (۲ تا ۳۵ متر) قطر داشته باشند و در الگوهای لانه زنبوری یا چند ضلعی به طور منظم در علفزارها قرار بگیرند. دانشمندانی، مانند Norbert Juergens از دانشگاه هامبورگ، این اعتقاد را دارند که این حلقه ها به واسطه گونه های خاصی از موریانه هایی که در خاک زندگی می کنند ایجاد می شوند.این دانشمند معتقد است که این موریانه ها چمن های قطر این دایره ها را می خورند تا باران مستقیم به خاک برسد و آب برای روزهای خشک و بی آب ذخیره شود. اد یونگ برای National Geographic می نویسد: “آنها مانند سدهایی هستند که سگ های آبی می سازند اما در یک ورژن بیابانی.”

گروهی دیگر از محققان می گویند؛ علت این اشکال، گیاهان هستند نه حیوانات. در دل کویر، منابع کمیاب هستند و گیاهانی که دارای ریشه های عمیق هستند باید برای آب و مواد مغذی معدنی مبارزه کنند، از طریق این مبارزه آنها آب را از یک مخزن مرکزی، جایی که دیگر گیاهان نمی توانند رشد کنند، تخلیه می کنند و این گیاهان  به صورت حلقه به دور مخزن آب، خود سازماندهی میشوند. به نظر می آید که این نظریه بهتر از نظریه موریانه ها باشد.

تحقیقات جدید ادامه دارد

تحقیقات اخیر می گوید؛ چرا یکی از این دو؟ چرا  هر دو نظریه را نمی توان در نظر گرفت؟” در مقاله ای که در مجله علمی نیچر در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، محققان اظهار کرده اند که هم موریانه و هم گیاهان باعث ایجاد این حلقه های اسرار آمیز می شوند. مدل های کامپیوتری آنها نشان می دهد که هر یک از این تئوری ها برای تشکیل این حلقه های بدون گیاه بر روی خاک، کارایی دارند. اما زمانی که آنها هر دو را با هم آزمایش می کردند، نظریه دوم حلقه ها را به وجود می آورد.

زمانی که آنها به نامبیا برای تأیید تئوری خود می روند، مطمئن می شوند که الگوی ثانویه وجود دارد و به نیویورک تایمز می گویند: “محاسبات ریاضیاتی این واقعیت را منعکس می کند و نشان می دهد که حشرات و گیاهان تنها با تعامل با یکدیگر می توانند این چشم انداز ها را ایجاد کنند و این امر در حلقه های اسرار امیز نامبیایی بارز است.”

نظر شما در رابطه با این حلقه های اسرار آمیز چیست؟

منبع: curiosity.com